III Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Powstańców Wielkopolskich:

  • 3 Gromada Zuchowa „Poszukiwacze Przygód”  drużynowa Ewa Kowalska, zbiórki: sobota godz. 13:00
  • 30 Drużyna Harcerska im. gen. Stanisława Taczaka drużynowa pwd. Zuzanna Wypusz HO, zbiórki: piątki 17:00
  • 30 Drużyna Starszoharcerska im. gen. Stanisława Taczaka drużynowa HO Urszula Kowalska, zbiórki: soboty 10:00

11 Drużyna Starszoharcerska „Zośka” drużynowa pwd. Maria Mijalska HO, zbiórki: soboty 11:30

11 Drużyna Wędrownicza „Zośka” drużynowy pwd. Wojciech Mąka HO, zbiórki: co druga sobota 17:00

85 Drużyna Harcerska „Płomyki” z Szamocina, drużynowa  HO Aleksandra Byczyńska, zbiórki: sobota 10:00

Gromada Zuchowa „Wilczęta” z Szamocina, drużynowa pwd. Anna Tatera, zbiórki: piątek  16:00

Wszystkie chodzieskie jednostki swoje zbiórki mają w siedzibie Hufca przy ul. Paderewskiego 13. 85 DH „Płomyki” w harcówce przy ul. 19-stego stycznia w Szamocinie, a GZ Wilczęta na terenie Concordii.