Spotkania wigilijne

Czuwaj!21 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne 30DSH im.gen Stanisława Taczaka oraz nocleg drużynowy. 6 stycznia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne III Szczepu im.Powstańców Wielkopolskich 4 stycznia przedstawiciele naszego Hufcowego Kręgu Seniora uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu noworocznym Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej w Kościanie.